Miljö

Miljö & kvalité

JB Bilbärgning har ett kvalificerat miljö- och kvalitets tänkande. 

Vi är kvalitetscertifierade ISO 9001 och miljöcertifierade ISO 14001. Det innebär att det finns ett strukturerat reglemente för hur kvalitets- och miljöarbete ska bedrivas och utvecklas på vårt företag.

Detta arbete bidrar till att nå vår målsättning;

Att behålla och vinna ökat förtroende hos alla våra kunder.